NOVA PODKLADOVA

Nová podkladová doska UPadvanced: Betono Mozaika investuje v myWood podkladové dosky s obojstrannou plastovou vrstvou.

K rozhodnutiu pre  myWood UPadvanced podkladové dosky došlo  po niekoľko mesačnej, úspešnej fáze testovania veľkého počtu testovacích podkladových platní Masa 9001 SL. Betona Mozaika, jeden s popredných výrobcov kvalitných betónových výrobkov v Pobaltí, hľadal podkladovú dosku s vysovkou pevnosťou v ohybe, s trvácnym povrchom, ktorá ešte k tomu harmonizuje aj so stávajúcim systémom vytvrdzovania.

myWood začal s  vývojom  nového výrobku pred viac ako piatimi rokmi. Vývoj je chránený patentom. Podkladová doska UPadvanced bola pred oficiálnym uvedením na trh v roku 2018 testovaná viac ako 3 roky zákazníkmi myWood v celej Európe, na rôznych výrobných linkách.