S 3-vrstvovými šalovacími dielcami zo sortimentu myWood Formwork je možné hospodárne realizovať najrôz-norodejšie úlohy a najrôznejšie požiadavky na povrch na malých a veľkých stavbách. Použitie vyberanej suroviny (smrek), tech-nické sušenie na 10%  2%-tnú vlhkosť a kontrolovaná výroba sú zárukou trvalých a nemenných 3-vrstvových šalovacích dielcov.
Podstatné zvýšenie formovej stability a záťaže je docielené špecifickým zložením dielcov, pretože pri všetkých prevedeniach sa vzájomne naprieč plošne zlepia vždy tri vrstvy. Na výrobu vrchných vrstiev sa používajú zlepené lamely. Zabraňujú napätiu a krúteniu na povrchu a zaručujú rovné a hladké 3-vrstvové šalovacie dielce.

Výhody:

čistý  vzhľad  betónu
najlepšia  povrchová  úprava
odolná vrstva umelej živice (za horúca lisovaná)
vysoká  schopnosť  použitia
dlhá  životnosť
vysoká stabilita a veľmi dobrá zaťažiteľnosť (po dĺžke a naprieč)
povrch pozostáva z tenkých, zlepených lamiel
žiadne  pnutie,  žiadne  krútenie
technicky  sušené  (ca.  10%  vlhkosť)
kvalitatívna  kontrola  výroby