Drevené podkladové platne UPplus©

Drevené podkladové platne UPplus ©  so spojmi tvaru rybiny sa používajú všade tam, kde je dôležité zabezpečiť výrobu ideálnych betónových výrobkov.

Náš produkt je navrhnutý predovšetkým pre extrémne vysoké požiadavky betonárskeho priemyslu. Napríklad jednotlivé dosky sa technicky sušia v sušiarni a sú vybavené rybinou.  Silné spojenie s presným osadením a zlepením zabezpečujú hladký a jednoliaty povrch. To zaručuje kvalitu betónových výrobkov, predlžuje životnosť podkladových platní  a znižuje náklady. Ochrana hrán pomocou C-profilu znižuje mechanické poškodenia okrajov podkladových platní.

Druh dreva: borovica, smrek, smrekovec

Hrúbka: 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm

Možnosti: Dvojitá rybina

 

Downloads: